Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató neve: Puzder Enikő Csilla EV.

A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Pátyi u. 3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: aronoradesszert@gmail.com

Nyilvántartási száma: 53645557

Adószáma: 69760343-1-33

Telefonszáma: +36 20 516 7117

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.

Termékek: A weboldalon található édesipari termékek és szolgáltatások.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1. A tortákkal kapcsolatos általános információk:

1.1. A torták ízesítése

A honlapon megadott listában szereplő ízek vásárolhatóak meg, ezek tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Puzder Enikő Csilla EV. fenntartja.

1.2. Allergének

A torták allergén anyagokat tartalmazhatnak pl: tej (laktóz), tojás, földimogyoró, diófélék, glutént tartalmazó gabona. Kérem minden esetben szíveskedjenek előre jelezni az allergiát. A nem megfelelő tájékoztatásból kialakuló esetleges allergén reakciókért felelősséget nem vállalok. 

1.3. A torták szavatossági ideje:

A Puzder Enikő Csila EV. által készített torták a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászműhelyben készülnek.


Minőségükért a Puzder Enikő Csila EV. abban az esetben vállalok felelősséget, ha a torták az alábbi tárolási hőmérsékleteken vannak tartva: 

     +0 és +5 fokos hűtőben való tárolás esetén a rendelés teljesítésének időpontjától számított 48 óráig

Az ettől eltérő tárolási hőmérséklet esetében a szavatosságért, illetve átvételt követően a szállításból eredő károkért felelősséget nem tudok vállalni.

 
Termékeimre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozok. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak. A megrendelt áru kiszállítását követően az áru romlandó jellege miatt a Vevő nem jogosult a szerződéstől való elállásra, fizetési kötelezettsége fennáll.

1.4. A tortadíszekkel kapcsolatos információk:

A tortáinkon szereplő díszek, figurák a legtöbb esetben marcipán, vagy cukormassza díszek.

Bizonyos tortáimon a díszítés nem ehető (pl. fapálcika, drót, hungarocell, stb), illetve a díszek legtöbb esetben segédeszközökkel (pl. drót, fapálcika) együtt kerülnek rögzítésre a tortához, vagy a tortán levő másik díszítőelemhez.

A torta átadásakor minden esetben felhívom a figyelmet a nem ehető részekre, de fontos, hogy a torta felszolgálásakor is fokozottan figyeljen arra, hogy mely részek nem alkalmasak fogyasztásra.

Így ezúton kérem kedves Megrendelőimet, hogy mind szeletelés, mind fogyasztás közben fordítsanak kellő figyelmet a nem ehető részek, díszek megfelelő eltávolítására.

Fentiekre tekintettel kiemelten felhívom rá a figyelmet, hogy a tortákat gyermekek, kiskorúak nem szeletelhetik, és nem fogyaszthatják szülői felügyelet nélkül!


2. Árajánlat kérés, megrendelés menete

2.1. Árajánlat kérési és rendelési lehetőségek

A jelen honlapon kizárólag árajánlat kérés adható le az erre a célra szolgáló űrlap elküldésével. A rendelési űrlapon megadott adatok pontos kitöltése mind a Megrendelő mind Desszertműhelyem szempontjából nélkülözhetetlenek a megfelelő ajánlati ár kialakításához.

Árajánlat kérés leadható e-mailben az aronoradesszert@gmail.com e-mail címen vagy telefonon: +36 20 516 7117.

A beérkezett ajánlatkérések nem minősülnek megrendelésnek.

Holnapom tartalmaz tájékoztató jellegű fogyasztói árakat a standard tortákra, desszertekre. De az egyedi megrendelések egyedi árazás alá kerülnek. Árajánlat kérése szükséges.

A honlapon közzétett áraktól jogomban áll eltérni, amennyiben az édesipari termék nem ugyanabban a formában kerül megrendelésre, ahogy a képen szerepel (pl. díszítéssel kiegészül).

A honlapon közzétett árak nettó árak, amelyekre nem kerül Áfa felszámításra alanyi mentes Kisadózóként. A termékek ára tartalmazza a torta vagy desszert árát, a csomagolás költségeit, valamint kérés esetén meghatározott területre a házhoz szállítás költségeit.

2.2. A torta kiválasztása

Weboldalunkon megtalálható fotóink mind saját készítésű tortáinkról készültek. Ezen fotók a Puzder Enikő Csilla EV. tulajdonát képezik. Így bármi nemű további felhasználásuk, másolásuk, engedély nélkül történő publikálásuk tilos. A fotók szellemi tulajdon védelme alatt állnak.

Vállalom egyedi igények, elképzelés alapján un. design-torták elkészítését. Amennyiben e-mail formában eljuttatja nekem egyedi elképzelését, lehetőségeimtől függően igyekszem azt legjobb tudásom szerint elkészíteni. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy desszertműhelyem arculata és profilja nem teszi lehetővé bármely elképzelés megvalósítását. Az egyedi igények kivitelezésének lehetősége minden esetben egyedi elbírálás tárgyát képezi. Az egyedi tortákhoz kapcsolódó rendelést minden esetben szükséges előre egyeztetni. Jogomban áll megítélni, hogy az adott torta illeszkedik-e a cég termékkínálatához kapcsolódó jó hírnevem fogalmába. Vállalkozásom határozottan visszautasítja a stílusában nem felvállalható, továbbá a politikai jellegű megfogalmazást hordozó rendelések felvételét.

2.3. A torta megrendelése, átvétele

Desszertműhelyem fenntartja a jogot az egyedi ármegállapításra bármely megrendelés esetén!

Rendelésnek minősül az ajánlatkérést követően a Puzder Enikő Csilla EV. által adott árajánlat elfogadása.

A rendelési határidő minimum 5 nap, de leterheltségtől függően elképzelhető, hogy bizonyos rendelési napokra nem tudok több tortarendelést felvenni.

A honlapon keresztül beérkezett árajánlatkérő feldolgozását követően válasz e-mailben tájékoztatom a rendeléssel kapcsolatos további lényeges információkról, valamint a fogyasztói árról. Az árajánlat elfogadásával és az előleg kifizetésével válik véglegessé a rendelés.

E-mail útján történő árajánlat kérés esetén árajánlatunkat e-mail levélben küldjük meg a megadott e-mail címre. Az árajánlat elfogadásával válik véglegessé a rendelés.

(Ezen esetekben az ajánlat elfogadásával Távol levők között létrejött szerződéskötés történik, melyek szabályozását a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelt szabályozza.)

Tájékoztatom Megrendelőimet, hogy tortáim minden esetben egyediek, ezért a torták és kiegészítő díszek esetenként kismértékben eltérhetnek a honlapon látott képektől és áraktól.

Amennyiben nem érkezik válasz a küldött árajánlatra, nem jön létre szerződés, így a megrendelést nem tudom véglegesnek tekinteni. Facebookon leadott megrendelést nem áll módomban felvenni és elfogadottnak tekinteni. Az ajánlat adás nem minősül megrendelésnek, minden esetben vissza kell igazolni annak elfogadását.

Kaució:
Az ajánlatkérőnek lehetősége van, a tortaállvány igénybevételére, melyet Desszertműhelyem meghatározott mennyiségben tud megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ennek díja, amennyiben Megrendelő kéri, az árajánlatban megküldésre kerül. Ellenértékét a torta átvételekor számítjuk fel, és az állvány ép és tiszta állapotban történő 3 naptári napon belüli visszajuttatásakor visszafizetésre kerül Megrendelő részére. Amennyiben Tortaműhelyünk úgy ítéli meg, hogy az állvány a használat alatt megrongálódott, vagy nem kerül visszajuttatásra, Megrendelő előzetes beleegyezése alapján Tortaműhelyünk a kaucióból levonhatja a kár összegét.


Az ellenérték megfizetése és a torta átvétele:


Az ellenérték megfizetése rendezhető a torta és a számla átvételekor készpénzben, illetve előzetes egyeztetés alapján banki átutalással. Minden megrendelés esetében az előre egyeztetett napon belül megjelölünk egy adott időpontot is, ami a torta legkorábbi átvételi időpontját jelenti. Az átvételi időpont változtatásának jogát fenntartjuk. Desszertműhelyem kapacitásának függvényében a kiadás időpontjáról a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail/telefon) Megrendelő részére tájékoztatást küldök.

  
Az átvétel folyamán megfelelő tájékoztatást adok a torta szállítási, tárolási tudnivalóiról, valamint a torta szavatosságát illetően is. Az átvétel folyamán tájékoztatom a Megrendelőt, hogy a torta mely részei alkalmasak fogyasztásra, mely díszek, díszítések tartalmaznak nem ehető dekorációs elemeket is.

Tortaműhelyünkben történő személyes átvétel esetén a torta legkorábbi átvételi időpontjától számított szavatossági idő elteltéig tartjuk a tortát a Megrendelő rendelkezésére. A szavatossági idő eltelte után tortát nem adunk ki Megrendelő részére. A torta Megrendelő részéről történő késedelmes átvételéből a Megrendelőt ért bármiféle kárét való felelősségünket kizárjuk.

2. 4. A rendelés módosítása vagy lemondása

Rendelés módosítása


A rendelés e-mailen levélben vagy telefonon módosítható legkésőbb 5 nappal az átvétel időpontját megelőzően. Amíg a visszaigazolás nem érkezik a kért módosítás elfogadásáról, addig az nem tekinthető véglegesnek.

Rendelés lemondása


A megrendelés lemondására e-mailben, személyesen vagy telefonon van lehetőség, legkésőbb 5 nappal az átvétel időpontja előtt. Ebben az esetben a rendelést törlöm. Amennyiben Megrendelő vásárlási szándékától kevesebb, mint 5 napon belül kíván lemondani, tekintettel arra, hogy az általunk készített cukrászati termékek a romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelt 29§ d.) bekezdése alapján fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát.

3. Workshopok

3. 1. Részvételi feltételek

A www.aronora.hu weboldalon a Szolgáltató desszerttanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítek. A desszert tanfolyamokra való jelentkezésre a www. aronora.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató desszert tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért. A desszert tanfolyamokat legalább 4 jelentkező esetén tartom meg, a maximális létszám 5 fő. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetem. A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk.

3. 2. A desszert tanfolyamok menete

A desszertkurzus kb. 3 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az egyes tételek elkészítésébe azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni. A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít. A kurzus témáját képező program ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el a desszerteket, az én irányításommal, segítségemmel. Amennyiben a jelentkező valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a kurzust megelőzően tájékoztatást kérni. Amennyiben lehetséges, a Szolgáltató a jelzett alapanyag helyettesítéséről gondoskodik. A jelentkezők a desszert tanfolyamokon saját alapanyagot, eszközt nem használhatnak.

3. 3. Részvételi díjak

A kurzus kiírásoknál kerülnek megállapításra.

A részvételi díj tartalmazza a desszertkészítést, a szükséges alapanyagokat, a kötény és a sütéshez szükséges konyhai eszközök használatát.

3. 4. Fizetés módja

a. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját 3 munkanapon belül banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Amennyiben a kurzus részvételi díja 3 munkanap elteltével nem érkezik be Szolgáltató számlájára, a jelentkező regisztrációja automatikusan törlésre kerül. A banki átutalás adatai

Kedvezményezett: Puzder Enikő Csilla EV

Kedvezményezett számlaszáma: Raiffeisen Bank 12020304-01682012-00100001

b. Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére a kurzus napján lehetséges, vagy előre egyeztett időpontban a Műhelyben.

3. 5. Részvételi szabályok

A desszert tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.

A desszert tanfolyamon való részvételből jogosult vagyok kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

a desszert tanfolyamon az általam biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja;

egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti, ezérta résztvevők számára kötelező egészségügyi nyilatkozat kitöltése a kurzus megkezdése előtt , gyermekek esetében a törvényes képviselő által a nyilatkozat kitöltésének megtagadása esetén a jelentkezőt kizárjuk a tanfolyamon való részvételből;

a desszertiskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja

a desszert tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a desszert tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

3. 7. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

3.8. Lemondási feltételek

a) A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 10 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható.

b) A tanfolyamot megelőző 9 napon belül közölt elállás esetén a részvételi díjvisszafizetésére illetve másik kurzuson történő felhasználására nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást telefonon a +36 20 5167117 számon tehetik meg vagy az aronoradesszert@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

4. Adatvédelem

A Puzder Enikő Csilla EV.  üzemelteti és kezeli a jelen honlapon keresztül vagy e-mailben/személyesen/telefonon megadott személyes adatokat. Harmadik félnek azt semmilyen formában nem adja ki. Visszatérő vásárlóinkra tekintettel az ajánlatkéréskor megadott adatokat maximum 3 évig tároljuk. Az adatokat kérés esetén töröljük. A megrendelés adatait minőségbiztosítási okokból tároljuk.

A tárolt adatokhoz kizárólag a Puzder Enikő Csilla EV.  tortarendeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazda férhet hozzá.

A honlapon Adatkezelési Tájékoztatót közzéteszem.

5. Átvétel

A torta átvétele történhet személyesen a 2051 Biatorbágy, Pátyi u. 3 szám alatti Műhelynél, vagy kiszállítással előre egyeztetett időpontban. A kiszállítás ezekre a településekre INGYENES: Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor, Etyek, Herceghalom, Páty, Budaörs, Törökbálint, Érd, Diósd, Budapest XI., XII., XXII. kerület. Más településekre, budapesti kerületekbe: 60 Ft/ km.

Megrendelő a torta átvételével igazolja, hogy az adott torta megfelelő számára külalakban, a megrendelt forma és design szerinti minőségű és méretű. Tudomásul veszi, hogy a torta ízével kapcsolatban a torta átvételétől számított 12 órán belül, mint Megrendelő, személyesen kifogással élhet abban az esetben, ha a megvágott torta minimum 75 %-át, egyeztetés céljára a Puzder Enikő Csilla EV. – nek bemutatja. Ha tényleges az eltérés a torta íze és a megrendelt íz között, abban az esetben a vételár 100 %-át megtérítjük.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Puzder Enikő Csilla EV. 

2051 Biatorbágy, Pátyi u. 3.

+36 20 516 7117

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 


A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók.


Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

 

Vonatkozó jogszabályok

 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet a távollévők között kötött szerződésekről 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról 2013. évi V. törvény törvény a polgári törvénykönyvről 19/2004 FVM-ESzCsM-GKM egyyüttes rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelt fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

Jelen ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételek 2019.05.26-től visszavonásig érvényesek.